Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt luchtvaartrapport aan kabinet

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft vandaag haar advies over de luchtvaartsector in relatie tot de stikstofproblematiek aan het kabinet aangeboden.

Minister Schouten had het Adviescollege in oktober vorig jaar verzocht om vervroegd te komen met een advies over de luchtvaart. Het kabinet komt op een later moment met een inhoudelijke reactie. Eerst wil zij het advies bestuderen.

Over het Adviescollege

Het Adviescollege – dat onder leiding staat van Johan Remkes – is eerder dit jaar gevraagd het kabinet te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Dit heeft op 25 september geleid tot het advies ‘Niet alles kan’. Daarin heeft het Adviescollege aangegeven nader onderzoek te doen naar onder andere de luchtvaartsector. Dit rapport is nu dus verschenen. Later dit jaar volgt nog een eindadvies over de lange-termijnaanpak.