Regio Deal in Zuid- en Oost-Drenthe van start

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, een passend aanbod van woningen en goede en efficiënte zorg voor wie dat nodig heeft in Zuid- en Oost-Drenthe. Rijk en regio investeren samen in totaal 40 miljoen euro om dit te realiseren. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is vandaag in Hardenberg van start gegaan in bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en de betrokken lokale bestuurders.

Vergroot afbeelding Regio Deal in Zuid- en Oost-Drenthe van start
Beeld: ©EZK / EZK
Regio Deal in Zuid- en Oost-Drenthe van start

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De regio Zuid- en Oost-Drenthe staat voor een aantal grote uitdagingen als het gaat om wonen, werken en welzijn. Het is goed om te zien dat deze Regio Deal ook grote aandacht heeft voor de ondernemer in het gebied. Zo gaan we samen met meer dan driehonderd bedrijven acht innovatiewerkplaatsen opzetten waar ondernemers, studenten en maatschappelijke organisaties samen kennis delen en nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Dat gebeurt op het gebied van high tech, groene chemie. logistiek, duurzame energie, vrijetijdseconomie en zorg. Ook helpen we minimaal tweehonderd ondernemers in de vrijetijdseconomie om te digitaliseren: dit is een must voor het mkb om in de toekomst banen en inkomsten te houden.”

Wonen, werken en welzijn

Naast ondernemen richt de Regio Deal zich ook op wonen en welzijn. Bijvoorbeeld door het opzetten van een proeftuin in drie gemeenten (Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen) gericht op het realiseren van duurzame en goedkope koopwoningen. Ook werken de provincie en gemeenten met elkaar samen op het gebied van zorg. In Drenthe is er een toenemende vraag naar zorgvoorzieningen voor ouderen. Door het uitbreiden van het huidige opleidingsaanbod kan voldoende HBO-zorgpersoneel worden opgeleid om aan deze te voldoen. Jongeren kunnen zich zo dicht bij huis ontwikkelen en hun kans op een baan te vergroten.

Regio Deals

Het kabinet zet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Door middel van Regio Deals slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij die regio. Voor de deals is in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie over de Regio Deals.