DJI treft preventieve coronamaatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een besmetting binnen een instelling van DJI zou gezien het besloten karakter van de inrichtingen grote gevolgen hebben voor personeel en gedetineerden. Hen beschermen staat voorop.

Vanaf morgen wordt daarom in alle justitiële inrichtingen het bezoek aan gedetineerden opgeschort. Om het contact zo veel mogelijk te continueren worden er ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk via Skype. Alleen het bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan. Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers. Daarnaast zullen gedetineerden, waar mogelijk, zittingen bijwonen via een beeldverbinding vanuit de gevangenis. Dit om het risico van verspreiding van het virus via vervoer zo veel mogelijk te beperken.

Alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen worden per direct opgeschort. Gedetineerden in het laatste deel van hun straf, die het grootste deel van de tijd buiten de gevangenismuren doorbrengen om te werken en alleen ’s avonds binnen slapen, worden, om in en uitvoer van gevangenissen te beperken, buiten de muren gehouden. Zij kunnen tijdelijk thuis slapen. De maatregelen zullen in ieder geval tot en met 31 maart duren. Daarna zal bekeken worden of zij verlengd moeten worden. Daarnaast zullen tijdelijk geen veroordeelden worden opgeroepen die hun vonnis thuis konden afwachten en een korte gevangenisstraf hebben uit te zitten. Zij worden later opgeroepen om hun straf alsnog uit te zitten.

Op dit moment zijn er nog geen besmettingen in de inrichtingen geconstateerd, maar ook daar bereidt DJI zich uiteraard op voor. Gezien de aard van de inrichtingen, waarbij geslotenheid een belangrijke eigenschap is, zijn vergaande maatregelen bij een besmetting niet uitgesloten. Daarbij zijn de adviezen van het RIVM leidend. Besmette gedetineerden kunnen worden geïsoleerd in hun cel en er liggen draaiboeken klaar om dagprogramma’s aan te passen of andere maatregelen te nemen wanneer een besmetting zich voordoet.