Beschikkingen vierde voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verzonden

Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het vierde voorschot bedraagt in totaal € 500 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,5 miljard. In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is dinsdag 17 juni.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo.