Samenwerking met Griekenland voor opvang en voogdij formeel bezegeld

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en haar Griekse collega’s Giorgos Koumoutsakos (Migratie en Asiel) en Domna-Maria Michailidou (Sociale Zaken) hebben donderdag hun politieke afspraken om het voogdijsysteem en de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen in Griekenland structureel te verbeteren formeel bekrachtigd. Dat gebeurde door een zogenoemd Memorandum of Understanding te ondertekenen tijdens een videoconferentie tussen Den Haag en Athene.

Beide landen kwamen eerder overeen dat Nederland Griekenland gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van een programma dat zal bestaan uit het ondersteunen van het voogdijsysteem en het verbeteren van de opvang op het vasteland in Griekenland en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In aanloop naar de ondertekening is gewerkt aan de concrete uitvoering van de plannen. om daadwerkelijk tot die uitvoering over te kunnen gaan, was het belangrijk dat de afspraken ook formeel op papier werden gezet.

Noodzaak voor samenwerking

Beide bewindspersonen benadrukten bij de ondertekening het belang van het gezamenlijke project en onderstreepten de noodzaak van snelle, praktische resultaten. Zowel Nederland als Griekenland spannen zich in om zo snel mogelijk de opvang van amv’s te realiseren en de samenwerking tussen experts voor het voogdijprogramma van start te laten gaan.

Voogdij en opvang

Er is afgesproken dat het project drie jaar zal gaan lopen. In totaal is er door Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro voor uitgetrokken. Voor het voogdijprogramma worden experts van de Nederlandse stichting NIDOS ingezet. Voor de opvang wordt een keus gemaakt welke organisaties deze gaan uitvoeren. In elk geval worden er 48 opvangplaatsen op het vasteland gerealiseerd, waardoor in totaal de komende jaren zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland kunnen worden geholpen. De kinderen krijgen in de voorzieningen psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp die vereist zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.