Bevestiging van besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

De eerder gemelde verdenking van SARS-CoV-2 op een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide (gemeente Gennep), is als besmetting officieel bevestigd. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 420 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen.

In totaal zijn nu 40 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Vervolgadvies OMT-Z

Het kabinet heeft, conform het OMT-Z advies van 17 juli, opnieuw advies gevraagd aan het OMT-Z. In dit vervolgadvies is aan het OMT-Z gevraagd nader in te gaan op de risicobeoordeling en maatregelen in het licht van de volksgezondheid. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

Het Rijk werkt ondertussen aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.

Maatregelen

Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen sinds 10 juli het hygiëneprotocol aangescherpt. Bedrijven dienen zich strikt aan de aangescherpte maatregelen te houden om introductie van het virus te voorkomen. Dat betreft de plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen) toe te passen en het testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten op te volgen. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.