Nieuwe besmettingen en een verdenking COVID-19 bij nertsenbedrijven

In De Rips (gemeente Gemert-Bakel) is op een bedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 5000 moederdieren. Ook in Vlierden (gemeente Deurne) is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 13.5000 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. Tevens is er een verdenking van infectie bij een nertsenbedrijf, waarvan de definitieve uitslag vandaag of morgen wordt verwacht.

Vervolgadvies OMT-Z

Het kabinet heeft, conform het OMT-Z advies van 17 juli, opnieuw advies gevraagd aan het OMT-Z. In dit vervolgadvies is aan het OMT-Z gevraagd nader in te gaan op de risicobeoordeling en maatregelen in het licht van de volksgezondheid. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

Het Rijk werkt ondertussen aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.

Maatregelen

Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen sinds 10 juli het hygiëneprotocol aangescherpt. Bedrijven dienen zich strikt aan de aangescherpte maatregelen te houden om introductie van het virus te voorkomen. Dat betreft de plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen) toe te passen en het testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten op te volgen. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.