Koning, Koningin Máxima en minister-president nemen deel aan digitale 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte nemen digitaal deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

Koning Willem-Alexander zal via een videoboodschap de AVVN toespreken ter gelegenheid van de viering van 75 jaar VN. Minister-President Rutte zal met een videoboodschap bijdragen aan het algemeen debat (general debate) en de Summit on Biodiversity van de AVVN. Koningin Máxima neemt deel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Vanwege COVID-19 vindt deze AVVN voornamelijk virtueel plaats.

De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba, minister-president Rhuggenaath van Curaçao en minister-president Silveria Jacobs van Sint Maarten. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Hajar Yagkoubi, de Nederlandse VN Jongerenvertegenwoordiger sluiten aan.

Koning Willem-Alexander spreekt op maandag 21 september de AVVN toe ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de VN. De Koning gaat in zijn toespraak in op het belang van de Verenigde Naties toen en nu. Daarnaast is er in de toespraak speciale aandacht voor de toekomst van de Verenigde Naties.  

Minister-president Rutte zal in zijn videoboodschap, die op vrijdag 25 september in de Algemene Vergadering wordt uitgezonden, het belang benadrukken van internationale samenwerking en solidariteit in een instabiele wereld. Op woensdag 30 september spreekt de minister-president via een videoboodschap op de virtuele Summit on Biodiversity over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit.

Koningin Máxima houdt tijdens de AVVN in haar functie van UNSGSA op woensdag 23 september een virtuele toespraak tijdens het digitale evenement ‘G7 Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion in Africa’ van de Bill & Melinda Gates Foundation. Dit doet zij samen met de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire en Melinda Gates. De jaarlijkse aanbieding van het UNSGSA jaarverslag aan VN secretaris-generaal António Guterres gebeurt dit jaar virtueel op een ander moment.

De Caribische Landen van het Koninkrijk nemen deel aan diverse side-events die de komende weken worden georganiseerd, onder meer gericht op de Sustainable Development Goals, Small Island Developing States (SIDS) en klimaatadaptatie.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken organiseert woensdag 23 september een virtuele bijeenkomst over Syrië in het kader van de strijd tegen straffeloosheid. Nederland zet zich al jaren in om gerechtigheid voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Syrië te krijgen, o.a. door de oprichting van het International, Impartial and Independent Mechanism voor Syrië (het IIIM), dat bewijs van misdrijven in Syrië verzamelt en analyseert. Dezelfde dag vraagt hij samen met Argentinië aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI’s wereldwijd tijdens het jaarlijkse event van de ‘UN LGBTI Core Group’ en spreekt hij de Ministers van Buitenlandse Zaken van de JIT-landen over MH17. Op vrijdag 25 september neemt Minister Blok deel aan het virtuele ‘Building back better’ event van de Alliantie voor Multilateralisme.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt deze AVVN nauw samen met Youtube-ster Nikkie Tutorials (Nikkie de Jager) in haar rol als nieuwe ambassadeur voor de Nederlandse VN-organisatie NVVN. Samen vragen ze onder meer aandacht voor gendergelijkheid. Op donderdag 24 september organiseert minister Kaag een virtuele bijeenkomst over geestelijke gezondheid en psychosociale zorg. Ze zal benadrukken dat die steun bijdraagt aan weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, wat kan helpen om conflicten te voorkomen en duurzame vrede te bouwen. Dat geldt des te meer nu het coronavirus rondwaart.