Hervestiging groep vluchtelingen mogelijk dankzij strenge coronamaatregelen

De hervestiging van 152 vluchtelingen uit Libanon is maandag 19 oktober begonnen. Deze mensen waren al in december 2019 geselecteerd voor hervestiging, maar konden vanwege de wereldwijde coronacrisis niet eerder naar Nederland reizen. Om risico’s op eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen de vluchtelingen bij aankomst in Nederland gelijk in quarantaine gaan. Dit gebeurt in een volgens de RIVM-maatregelen ingerichte locatie. De voornamelijk Syrische vluchtelingen komen per dag aan in groepen ongeveer 30 personen. Zij hebben bij elkaar in het vliegtuig gezeten, met mondkapjes. Na de quarantaineperiode zullen zij opnieuw per groep van ongeveer 30 personen vertrekken naar de gemeente waar zij zich gaan vestigen. Dat betekent dat uiterlijk 2 november alle vluchtelingen uit quarantaine zijn.  

Selectie

De vluchtelingen zijn na voordracht door de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geselecteerd om zich in Nederland te hervestigen. Omdat zij momenteel in Libanon verblijven, dat als oranje coronagebied is aangemerkt, moeten zij na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine.

Hervestiging

Het kabinet werkt mee aan hervestiging om legale migratie beter te stroomlijnen en illegale migratie tegen gaan. Bij hervestiging komen vluchtelingen op een veilige en gecontroleerde manier naar Nederland die nu opgevangen worden in de regio van hun herkomstland, en daar in een kwetsbaardere positie zitten dan andere vluchtelingen. Door hun vertrek wordt hen duurzame bescherming geboden en tegelijkertijd de druk minder op de landen die in de regio migranten opvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen die opgevangen worden in landen als Libanon, Turkije, Niger, Egypte, Ethiopië of Kenia.

De UNHCR beoordeelt hoeveel kwetsbare vluchtelingen er zijn die voor hervestiging in aanmerking komen. Nederland heeft met de UNHCR afspraken gemaakt over hoeveel zij van deze vluchtelingen hervestigen. Dit is ten eerste het zogenoemde meerjarig beleidskader hervestiging 2020-2023 en wat uitgaat van een nationaal quotum van 500 hervestigde vluchtelingen per jaar.

Daarnaast is er hervestiging in het kader van migratiesamenwerking met derde landen, zoals dat officieel heet. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de EU-Turkije Verklaring. Via de EU-Turkije Verklaring werkt Nederland actief mee aan de hervestiging van Syrische vluchtelingen vanuit Turkije en het verbeteren van de situatie van de vluchtelingen die in Turkije verblijven.