Toolbox voor lokale aanpak overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) komt vandaag met een toolbox met maatregelen voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. In deze toolbox staan alle instrumenten op een rij voor gemeenten, winkeliers, medewerkers in de migratieketen, openbaar vervoerders en andere partijen die te maken hebben met overlast veroorzaakt door asielzoekers. Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod. De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. Zo wil de staatssecretaris de aanpak van overlastgevers verder versterken.

Staatssecretaris Broekers-Knol:

“Overlast is onacceptabel en het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt staatssecretaris Broekers-Knol. ”We hebben gemeenten, OM, politie en alle andere betrokken partijen hard bij nodig bij de aanpak van overlast. Zij kunnen vaak het best beoordelen welke aanpak bij de lokale problematiek past.”

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Overlastgevers simpelweg uitzetten tijdens de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale wet- en regelgeving. Daarom worden de overlastgevers dicht op de huid gezeten met een mix aan landelijke en lokale maatregelen. Zo is er een Handhaving- en Toezichtslocatie (HTL) met een streng regime geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst, en hebben COA-locaties time-outplekken gekregen waar overlastgevers tijdelijk apart kunnen worden geplaatst in een sobere omgeving. Ook heeft de staatssecretaris een financiële regeling voor gemeenten beschikbaar gesteld voor de inzet van lokaal maatwerk om overlast aan te pakken

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vier ketenmariniers aangesteld met de opdracht de verschillende betrokken partijen te helpen met de gezamenlijke aanpak van overlast. “We willen geen mogelijkheid onbenut laten om overlastgevers aan te pakken”, zegt ketenmarinier Cor de Lange. “De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat we goed samenwerken en de toolbox gaat daarbij helpen.” De ketenmariniers gaan aan de hand van de toolbox met lokale partijen in gesprek over aanvullende maatregelen om overlast tegen te gaan.