Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

Deze toolbox bevat handvatten om maatregelen te treffen in de aanpak van overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Organisaties kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan. Bijvoorbeeld organisaties uit de migratieketen of de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers, mensen die in de buurt van een opvanglocatie wonen of openbaar vervoerders.

De toolbox is onderdeel van de aanpak van asielzoekers die overlast geven en/of crimineel gedrag vertonen.