Bouwen met reststromen uit de landbouw, tuinbouw en natuur

De ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB) gaat aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van hoogwaardige restproducten. Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken zeer geschikt als bouwmateriaal voor gebouwen en bruggen of geluidswanden. Zo kunnen bijvoorbeeld stengels van paprika’s en tomaten gebruikt worden als isolatiemateriaal van  woningen en kantoren. Vandaag lanceerde secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) officieel de BGBB tijdens de InnovatieExpo 2021.

Minister Schouten: “Hergebruik van reststromen is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Ik ben enorm onder de indruk van de innovatieve geest van de agrarische sector om mee te denken hoe reststromen ook anders dan in de land- en tuinbouw een plek kunnen vinden. Hier zit potentie in. Enerzijds om de bouw te verduurzamen, anderzijds ook als nieuw verdienmodel voor boeren en tuinders.”

Opdracht voor BGBB

Biobased bouwmaterialen zoals hout, reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw (paprika- en tomatenstengels, chrysantenstengels, hennep, vlas en lisdodde), kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2 emissie en stikstof in de bouw. Toch blijkt het in de praktijk lastig om voldoende afnemers te vinden die met deze grondstoffen willen werken. Daarom gaat de BGBB aan de slag om inkopende partijen te ondersteunen bij hun rol als launching customer. Naast het Rijksvastgoedbedrijf, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, woningbouwcorporatie Talis, de gemeenten Tilburg, Heerlen en Nijmegen nemen ook private partijen deel, zoals Duijvestijn Tomaten, de Fruit Tech Campus en laurierkwekerij Gova.

InnovatieExpo 2021

Op 8 april 2021 vond de tweejaarlijkse InnovatieExpo 2021 plaats. Deze keer georganiseerd door de ministeries van LNV, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Circulaire economie was een van de drie thema’s van 2021. LNV laat met de BGBB zien hoe van groene reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw hoogwaardige producten worden gemaakt in plaats van dat deze gestort of verbrand worden (circulaire landbouw). Op de website van de InnovatieExpo 2021 is een overzicht te vinden van alle innovatieve concepten die al gemaakt kunnen worden van reststromen.