Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel

Het adviesrapport van de commissie-Donner legt een stevige basis voor een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming zojuist aan de Tweede Kamer laten weten. Gistermiddag overhandigde de commissie onder leiding van de heer Donner het adviesrapport “Op verhaal komen”.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
De heer Donner en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker bij de overhandiging van het adviesrapport “Op verhaal komen”.

De commissie doet een aantal waardevolle aanbevelingen. Zo stelt de commissie dat het begrip ‘geweld’ voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven gemoderniseerd kan worden, waarbij slachtoffers van nieuwe vormen van geweld zoals sexting niet uit het oog verloren moeten worden. Ook moet tijdens de rechtszaak het verhalen van schade op de dader volgens de commissie eenvoudiger, ruimer en beter worden. Voor complexe zaken beveelt zij daarvoor een aparte schadevergoedingskamer aan. Daarnaast pleit de commissie voor een aanpassing van de voorschotregeling waarbij er sprake is van een gegarandeerd voorschot bij alle schadevergoedingsmaatregelen.

Vergoeding van schade is een belangrijk onderdeel van het recht doen aan slachtoffers van strafbare feiten. Het draagt bij aan de vergoeding van materiële schade en biedt erkenning voor wat het slachtoffer is aangedaan. Door de jaren heen zijn er ongelijkheden in dit systeem ontstaan. Naast de positieve stappen die al zijn gezet op het gebied van schadeverhaal, zijn er nog stappen die gezet kunnen worden. De komende tijd wordt er met de betrokken organisaties gekeken naar de impact van deze aanbevelingen op hun organisatie en financiën. Zo wordt bezien hoe de aanbevelingen het beste zouden kunnen worden opgepakt en uitgewerkt. Het is aan een volgend kabinet om hier daadwerkelijke keuzes in te maken.

Commissie Donner

Het huidige systeem van schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten voldoet in de praktijk niet altijd meer. Daarom heeft de minister vorig jaar een tijdelijk adviescollege ingesteld om onderzoek te doen naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Het college is gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om tot een afgewogen, consequent en betaalbaar stelsel voor schadevergoeding en tegemoetkoming van schade voor slachtoffers te komen. Ook is om advies over de rol van de overheid hierin gevraagd.

Vergroot afbeelding

Beeld: Commissie Donner