Kabinet zet defensielocaties in voor opvang asielzoekers

De defensielocatie legerplaats Harskamp in de gemeente Ede wordt langer ingezet voor de opvang van maximaal 750 Afghaanse asielzoekers. Daarnaast wordt het defensieterrein op het Marine Etablissement Amsterdam weer in gebruik genomen om maximaal 300 reguliere asielzoekers op te vangen. Deze locaties zullen zo kort mogelijk worden ingezet, maar uiterlijk tot eind van deze maand.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rutger Rog
Opvang Afghaanse asielzoekers.

Alle reguliere locaties in het land zitten vol en ook de noodopvanglocatie in Goes heeft de maximale bezetting bereikt. Voor alle asielzoekers betekent de huidige situatie dat de omstandigheden waaronder zij worden opgevangen en begeleid niet optimaal zijn. Bovendien moeten asielzoekers vaker verhuizen. Dit vraagt ook veel van de gemeenten en van medewerkers van het COA en andere betrokken (keten)partners.

Terwijl de inspanningen onverminderd doorgaan om nieuwe reguliere opvanglocaties te openen is aanvullende noodopvang nodig, omdat de instroom van asielzoekers de afgelopen periode toenam en er obstakels zijn in de uitstroom van vergunninghouders uit opvanglocaties. Hoewel het zeer onwenselijk is, wordt, indien het niet lukt om op tijd genoeg opvangplekken te realiseren, crisisnoodopvang ingezet. 

Op dit moment zijn het COA, het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek met provincies en gemeenten over concrete acties om vergunninghouders zo snel mogelijk in gemeenten te huisvesten en om extra tijdelijke en reguliere opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren.