Brief TK - Verlengde inzet defensielocatie Harskamp en inzet Marineterrein Amsterdam voor opvang asielzoekers

Staatsseccretaris Broekers-Knol (JenV) informeert de Tweede Kamer over gesprekken tussen het Rijk, provincies en gemeenten over concrete acties om voor huisvesting van vergunninghouders in gemeenten en extra tijdelijke en reguliere opvanglocaties voor asielzoekers.

Brief TK - Verlengde inzet defensielocatie Harskamp en inzet Marineterrein Amsterdam voor opvang asielzoekers (PDF | 2 pagina's | 138 kB)