Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster

Het zetten van de boosterprikken raakt inmiddels op stoom. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan te kunnen bieden. De GGD, het RIVM en andere partijen starten hiertoe een boosteroffensief. Dit heeft minister Hugo de Jonge Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met RIVM, GGD GHOR, Defensie en alle andere partners vandaag besloten.

In oktober is gestart met het zetten van 3e prikken bij ernstig immuungecompromiteerden. Alle patiënten uit deze groep hebben een uitnodiging van hun medisch specialist gehad. In totaal zijn er 220.000 mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem via hun medisch specialist uitgenodigd en hebben 107.000 die 3e prik al gekregen.

De boosters voor 80-plussers worden sinds vorige week donderdag gezet. Het merendeel heeft de uitnodiging ontvangen. De GGD nodigt sinds gisteren mensen uit 1939 uit. Inmiddels heeft het RIVM 400.000 uitnodigingen verstuurd en zijn er 43.000 boostervaccins bij 80-plussers gezet. Er staan op dit moment nog een kleine 110.000 afspraken gepland.

Voor bewoners en het personeel van circa 500 instellingen met een eigen arts zijn sinds vorige week 240.000 vaccins besteld. Hiervan zijn de eersten al gezet en daar gaan zij de komende weken mee door. 

De zorg prikt de zorg

Ook de ziekenhuizen hebben deze week massaal vaccins besteld voor 300.000 medewerkers met patiëntencontact. 30 ziekenhuizen worden per 6 december ingericht om 42.000 huisartsen en ambulancemedewerkers te kunnen boosteren. Vanaf maandag 29 november worden ook andere werknemers in de zorg met patiëntencontact uitgenodigd voor een booster.

Versnellingen

Bewoners van instellingen zonder arts kunnen vanaf volgende week een oppepprik krijgen met hulp van vliegende teams van de GGD. Er zijn centraal circa 22.000 aanmeldingen binnengekomen, daarnaast maken GGD’en regionaal afspraken. Vanaf aanstaande maandag starten de meeste GGD’en in plaats van in januari. 

Ook het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende ouderen gaat sneller van start: de eersten zijn al gevaccineerd, de rest start vanaf volgende week in plaats van in januari. De huisarts selecteert en meldt de persoon aan bij de GGD. Ook zijn er huisartsen die meehelpen aan de boostervaccinaties door zelf aan huis te vaccineren. 

Volwassenen met het syndroom van Down die thuis wonen kunnen vanaf volgende vrijdag 3 december  een booster laten zetten door de GGD. Wie in een instelling woont, krijgt daar een prik.

Boosteroffensief met een beroep op wie wil en kan

De GGD en het RIVM zetten de komende weken alles op alles om zoveel mogelijk ouderen voor het eind van het jaar een booster te kunnen aanbieden. Defensie gaat met 750 medewerkers helpen bij het vaccineren (en het testen), we vragen studenten van MBO tot universiteit om te helpen vaccineren in het kader van hun opleiding. Met een landelijke oproep vragen we zorgmedewerkers, de mensen die in het voorjaar meehielpen, oud-GGD’ers, gepensioneerde huisartsen en verpleegkundigen of ze mee willen helpen. 

De GGD, RIVM en VWS werken dit de komende week verder uit.