Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2021

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2021 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2022 door het ministerie moet zijn ontvangen in de hiervoor bestemde postbus. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige realisatiecijfers over 2021 en vergt geen controleverklaring van de accountant.

Iedere gemeente heeft een brief ontvangen met daarin een unieke code, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2021. Voor het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2021 is een recente versie van de Adobe Reader nodig. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Het formulier is beschikbaar op deze site onder 'Financiering Participatiewet' .

Indien het ministerie van SZW het Beeld van de uitvoering 2021 niet voor 1 maart 2022 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente wordt opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel van indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het Beeld van de Uitvoering 2021 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.