Het Rijk in 2021: duurzamer, veilig en hybride werken

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied. In 2021 zocht het Rijk actief naar duurzame, veilige en nieuwe manieren van werken.

Op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering

Het Rijk heeft in 2021 besloten de CO₂-prestatieladder in te voeren. Dit betekent dat alle ministeries structureel de CO2-uitstoot gaan verminderen. Door meer inzicht te bieden in de eigen uitstoot, verdere CO2-reductiemaatregelen uit te voeren en voortgang te laten toetsen door onafhankelijke auditpartijen. In 2021 daalde de CO₂-uitstoot van de Rijksbedrijfsvoering naar 337.013 ton. In 2030 wil het Rijk helemaal klimaatneutraal zijn.

Informatiebeveiliging op orde

In 2021 is verder gewerkt aan een veilige en betrouwbare informatievoorziening. Zo is er een procedure afgesproken voor opvolging van dringende beveiligingsadviezen. Ook zijn een handreiking en software ontwikkeld voor het inrichten van een doorlopende kwetsbaarhedenscan bij rijksorganisaties. Over 2021 heeft elk ministerie een in control-verklaring of een informatiebeveiligingsbeeld opgesteld.

Hybride werken als uitgangspunt

Hybride werken is in 2021 het uitgangspunt geworden voor werken bij het Rijk. Het is een manier van werken, waarbij medewerkers en teams de ruimte hebben om bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer, met wie en waar wordt (samen)gewerkt. Het Rijk gaat daarbij mee in de brede beweging op de arbeidsmarkt, met meer werk-privébalans van medewerkers. In de CAO Rijk zijn de eerste afspraken vastgelegd met het oog op het hybride werken. Veel vergaderzalen zijn aangepast. Ook zijn hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden ontwikkeld.

Zo werkt het Rijk continu aan professionalisering om een betrouwbare, dienstbare en toegankelijke overheid te zijn.