Kamerbrief bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

Minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Huffelen (beiden BZK) sturen de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 2021 naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer ontvangt de JBR jaarlijks op Verantwoordingsdag. In de JBR staat hoe het Rijk in 2021 heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen het domein van de rijksbrede bedrijfsvoering.

Kamerbrief bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 (PDF | 4 pagina's | 177 kB)