Ben Voorhorst benoemd tot speciaal coördinator aanpak vol elektriciteitsnet Noord-Brabant en Limburg

Ben Voorhorst is door de minister voor Klimaat en Energie en de provincies Noord-Brabant en Limburg per direct aangesteld als speciaal coördinator voor de aanpak van de problemen met het volle elektriciteitsnet in beide provincies. Dhr. Voorhorst zal zich als coördinator gezamenlijk met de netbeheerders TenneT en Enexis, de provincies, gemeenten, bedrijfsleven en de Rijksoverheid inzetten om zo snel mogelijk meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Onder meer door gezamenlijk te onderzoeken welke maatregelen versneld of vervroegd kunnen worden en door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Daarnaast gaan partijen aan de slag met het sneller uitbreiden van het elektriciteitsnet en de aanpassing van regelgeving.

De betrokken partijen gaan onder begeleiding van Ben Voorhorst direct met verschillende maatregelen aan de slag. Op de korte termijn kan het slimmer gebruiken van de bestaande netcapaciteit ruimte bieden voor nieuwe aansluitingen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met bedrijven om tegen een vergoeding op drukke momenten minder elektriciteit te gebruiken. TenneT is daarbij een traject gestart om gereserveerde, ongebruikte capaciteit zoveel mogelijk opnieuw beschikbaar te stellen. Daarnaast gaan de betrokken partijen gezamenlijke ruimtelijke- en vergunningsprocedures versnellen, zodat de benodigde infrastructuur sneller gebouwd kan worden.

Ben Voorhorst was voorzitter van de systeemtafel van het Klimaatakkoord. Tot 2021 was hij operationeel directeur (COO) bij landelijk netbeheerder TenneT. Daarnaast was hij president van ENTSO-E, het Europese netwerk van netbeheerders.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “De voorlopige stop op zware elektriciteitsaansluitingen voor bedrijven heeft grote gevolgen. We moeten daarom met alle betrokken partijen alles op alles zetten om de problemen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te beperken. TenneT investeert de komende 10 jaar minimaal € 2 miljard in beide provincies. Daarnaast moeten we vol inzetten op kortetermijnoplossingen. Daar hebben we vandaag heldere afspraken over gemaakt. We gaan met snelle oplossingen aan de slag om met de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnet meer ruimte te bieden. Ik wil daarbij voorlopend op de nieuwe Energiewet zoveel mogelijk flexibiliteit in wet- en regelgeving bieden. Ook werken we aan het versnellen van de structurele uitbreiding van het net. Ik ben blij dat Ben Voorhorst de komende tijd beschikbaar is om ons hierbij te helpen.“