Coronavaccinatie 5 tot en met 11 jarigen alleen nog voor kinderen met een medisch hoog risico

Het is niet langer nodig om gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronavaccinatie aan te bieden. Minister Kuipers van VWS neemt het advies van de Gezondheidsraad over. Het betekent dat vanaf 23 februari 2023 alleen kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus worden uitgenodigd voor vaccinatie. De Gezondheidsraad heeft het advies voor kinderen bijgesteld, vanwege het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming, de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment dominant is en nieuwe wetenschappelijke kennis over het coronavirus. Er is niets veranderd aan de veiligheid van het vaccin.

Afspraken die al zijn gemaakt voor de vaccinatie van gezonde kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar kunnen gewoon doorgaan, ook als deze na 23 februari 2023 gepland staan. Het staat ouders/verzorgers uiteraard vrij om de afspraak af te zeggen. Zij worden geïnformeerd over het gewijzigde advies.

Kans op MIS-C veel kleiner

De Gezondheidsraad constateert dat gezonde kinderen nauwelijks ziek worden van het coronavirus nu de omikronvariant dominant is. De coronavaccinatie voor deze groep had vooral als doel om de zeldzame ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. Inmiddels is bekend dat de kans op MIS-C door de omikronvariant veel kleiner is dan bij eerdere varianten van het virus. Daarnaast is het aantal kinderen dat risico loopt om MIS-C te krijgen sterk afgenomen, omdat meer dan 90% van de kinderen al besmet is geweest met het coronavirus. MIS-C komt namelijk vrijwel alleen voor na een eerste besmetting. Vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar voorkomt daarmee nauwelijks nog gevallen van MIS-C.

Vaccinatie kan ziekenhuisopname bij risicogroepen voorkomen

Voor kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus heeft vaccinatie nog wel nut volgens de Gezondheidsraad. Het verkleint de kans dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een ernstige hart- of longaandoening (anders dan astma). Ook de herhaalprik is voor hen van meerwaarde stelt de Gezondheidsraad. Het OMT-V onderschrijft dit advies. Kinderen die de eerste 2 prikken hebben gekregen en in een risicogroep vallen worden daarom ook uitgenodigd voor een herhaalprik.

Kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin

Voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar wordt een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin gebruikt. Voor de basisserie is dit een kinderdosis van het oorspronkelijke vaccin. Voor de herhaalprik wordt op advies van het OMT-V het vernieuwde vaccin ingezet.

Inzet vernieuwde vaccins als basisserie

In het advies gaat de Gezondheidsraad ook in op het gebruik van de vernieuwde vaccins als basisserie voor iedereen vanaf 5 jaar. De raad spreekt hierover geen voorkeur uit. Er is daarmee geen juridische grondslag om de vernieuwde vaccins in te zetten als basisserie, ook omdat een EMA-registratie ontbreekt. Dit geldt zowel voor de inzet bij kinderen als bij volwassenen. De Gezondheidsraad wordt opnieuw om advies gevraagd wanneer er meer gegevens beschikbaar komen en/of als het EMA de vernieuwde vaccins als basisserie registreert.