Kabinet neemt waardevolle rapport Commissie Ruys in ontvangst

Vandaag hebben de bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid in perscentrum Nieuwspoort, het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’ van de Commissie Ruys in ontvangst genomen.

Minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot heeft na de overhandiging uit handen van voorzitter Maarten Ruys, ook namens de andere betrokken bewindspersonen in een eerste, korte reactie het een rapport van grote waarde genoemd en de commissie Ruys bedankt voor hun zorgvuldig en gedegen werk. ‘Wij erkennen en omarmen de hoofdconclusies. Ik kan iedereen verzekeren: wij ondernemen hierop verdere actie.’

Het kabinet zal de Tweede Kamer binnenkort een uitgebreide reactie op de bevindingen en conclusies van het rapport toesturen.

Vergroot afbeelding Bewindslieden nemen het rapport van Commissie Ruys in ontvangst.
Bewindslieden nemen het rapport van de Commissie Ruys in ontvangst. Van links naar rechts: Hanke Bruins Slot (minister van Buitenlandse Zaken), Maarten Ruys (voorzitter commissie), Kajsa Ollongren (minister van Defensie) en Eric van der Burg (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).