Ministerie van Sociale Zaken informeert mensen actief over onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

In het verleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt in onderzoeken naar salafisme en aanverwante onderwerpen. Personen van wie betrouwbare contactgegevens bekend zijn, worden actief geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens.

Bij sommige onderzoeken naar personen, organisaties en netwerken binnen moslimgemeenschappen zijn persoonsgegevens verwerkt, zonder betrokkenen hierover te informeren en zonder dat hiervoor een juridische grondslag was. Minister Van Gennip bood hiervoor haar excuses aan en informeerde de Tweede Kamer over de maatregelen in het kader van het herstel van vertrouwen tussen de overheid en moslimgemeenschappen.

Mensen die willen weten of zij voorkomen in de betreffende administratie van het ministerie van SZW, kunnen hierover contact opnemen.
Informatieverzoeken kunnen tot 31 maart 2024 worden ingediend via postbusAVGdirectieSenI@minszw.nl. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met Informatie Rijksoverheid.

Nadat betrokkenen inzage hebben gekregen, gaat het ministerie over tot de vernietiging van de persoonsgegevens.