Nederland organiseert internationale conferentie ‘Restoring Justice for Ukraine’

Op 2 april organiseert Nederland samen met Oekraïne en de Europese Commissie een internationale ministeriële conferentie over gerechtigheid voor Oekraïne in het World Forum in Den Haag. Ministers van Buitenlandse zaken en van Justitie van landen die sinds het uitbreken van de oorlog betrokken zijn bij de strijd voor gerechtigheid voor Oekraïne, zullen hun steun uitspreken voor langdurige inzet om straffeloosheid tegen te gaan en slachtoffers te compenseren.

Russische agressie tegen Oekraïne

De Russische agressie tegen Oekraïne duurt al bijna 2 jaar voort. Dagelijks bombardeert Rusland scholen, ziekenhuizen, en andere civiele objecten, met burgerslachtoffers tot gevolg. In de bezette gebieden martelen, verkrachten en ontvoeren de Russen Oekraïense burgers. Nederland en een grote groep andere landen vinden dat dat dat niet onbestraft mag blijven, en dat er gerechtigheid moet komen voor de slachtoffers.

Doel van de conferentie

Het doel van deze conferentie is om enerzijds stil te staan bij de substantiële vooruitgang die al is geboekt op het gebied van onderzoek, documentatie en organisatie. Anderzijds dient de conferentie om verder voortgang te boeken op de 4 sporen van punt 7 van president Zelensky’s tienpuntenplan voor vrede, waarbij Nederland op verzoek van Oekraïne een voortrekkersrol speelt:

  1. steun aan nationale opsporing en vervolging van internationale misdrijven door Oekraïne zelf;
  2. opsporing en vervolging van internationale misdrijven op internationaal niveau, inclusief het misdrijf agressie;
  3. compensatie voor geleden schade;
  4. internationale coördinatie, samenwerking en informatiedeling.

Naast vertegenwoordigers van Nederland, Oekraïne, de Europese Commissie en de genodigde landen zullen ook vertegenwoordigers deelnemen van het Internationaal Strafhof, de Raad van Europa, het Schaderegister voor Oekraïne, Eurojust, het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression, het Joint Investigation Team Ukraine en Oekraïense niet-gouvernementele organisaties.

Waarheidsvinding en gerechtigheid

Nederland vindt het van groot belang dat er waarheidsvinding en gerechtigheid komt voor Oekraïne, en alle slachtoffers van de Russische agressie. Daarom steunt Nederland verschillende initiatieven hiertoe. Zo steunt Nederland de onderzoeken door het Internationaal Strafhof en door het Oekraïense openbaar ministerie naar internationale misdrijven begaan in Oekraïne. Daarnaast heeft Nederland vier forensische onderzoeksmissies onder de vlag van het Internationaal Strafhof naar Oekraïne gestuurd. Ook huisvest Nederland het Schaderegister voor Oekraïne en het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression in Den Haag. Onder bepaalde voorwaarden, waaronder brede internationale politieke en financiële steun en voldoende capaciteit, zal Nederland ook gastland zijn van een toekomstig speciaal agressietribunaal in Den Haag. Omdat alle internationale initiatieven ook op elkaar aan moeten sluiten, zet Nederland zich ook in voor coördinatie en informatiedeling, via onder andere de Dialogue Group on Accountability for Ukraine.

In juli 2022 organiseerde Nederland de Ukraine Accountability Conference, om de inzet voor gerechtigheid van verschillende landen en organisaties bij elkaar te brengen en coördinatie te organiseren.