Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw prof. mr. J.H. Gerards en de heer mr. C.G. van der Staaij worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De heer mr. F.R. Salomons wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.

  • Mevrouw Janneke Gerards (48 jaar) is momenteel hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.
  • De heer Kees van der Staaij (55 jaar) is momenteel Gezant Maritieme Maakindustrie en was in de periode 1998-2023 Tweede Kamerlid.
  • De heer Frits Salomons (61 jaar) is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en wordt nu ook staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak.

De benoeming van mevrouw Gerards gaat in op 15 augustus 2024, van de heer Van der Staaij op 1 juni 2024 en van de heer Salomons op 29 mei 2024.