Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs

Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs

Ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) hebben vandaag overlegd met de onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs.

Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Het kabinet gaat een eenduidig en dringend advies voor heel Nederland precies uitwerken. Vooruitlopend hierop is vooralsnog het dringend advies om niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes te dragen.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen,

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade hierdoor navenant op. Toch vinden Nederlanders zelf dat zij goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid.

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Minister Ollongren compenseert huurders van woningcorporaties uit het aardbevingsgebied

De acht woningcorporaties (KR8-corporaties), de Nationaal Coördinator Groningen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november. 

Minister Ollongren compenseert huurders van woningcorporaties uit het aardbevingsgebied

Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. 

Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers

BIG-registratie voor verpleegkundigen van Bonaire

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft besloten om voorlopig diploma’s van Fundashon Mariadal op Bonaire rechtstreeks toegang te geven tot het BIG-register. 

BIG-registratie voor verpleegkundigen van Bonaire

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl