Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Eerste ontheffingen voor zelftesten verleend

Eerste ontheffingen voor zelftesten verleend

Vandaag heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerste twee ontheffingen verleend voor bedrijven die sneltesten als zelftest op de markt willen brengen.

Eerste ontheffingen voor zelftesten verleend

Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

Reactie minister Schouten op OvV-rapport: betere aanpak stalbranden is nodig

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceerde vandaag een rapport over zijn onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. De OvV concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat een betere aanpak nodig is.

Reactie minister Schouten op OvV-rapport: betere aanpak stalbranden is nodig

Circulaire economie essentieel voor behalen van klimaatdoelen van Parijs

Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, moet ook de wereld veranderen in een circulaire economie. Het World Circular Economy Forum+Climate is de online conferentie om aandacht te vestigen op het belang van een circulaire economie om klimaatdoelen te halen.

Circulaire economie essentieel voor behalen van klimaatdoelen van Parijs

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl