Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig

Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig

Granuliet in Over de Maas heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat bevestigt nieuw onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Arcadis. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het onderzoek vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij de Tweede Kamer. Met de inzet van testbewijzen wordt het mogelijk om de samenleving eerder op verantwoorde wijze te openen. 

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De quarantaineplicht is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het virus door de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan.

Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor Nederlandse en overige coalitietroepen toeneemt.  

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel

Het adviesrapport van de commissie-Donner legt een stevige basis voor een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten. 

Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl