Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen, komt het kabinet met strengere maatregelen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Het kabinet breidt het steunpakket voor ondernemers fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. 

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster

Het zetten van de boosterprikken raakt inmiddels op stoom. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan te kunnen bieden. De GGD, het RIVM en andere partijen starten hiertoe een boosteroffensief.

Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster

Scholen blijven open met aangescherpte maatregelen

De basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er vanaf maandag 29 november ook aanvullende maatregelen gelden in het onderwijs. 

Scholen blijven open met aangescherpte maatregelen

Per direct vliegverbod zuidelijk Afrika

Het kabinet heeft besloten dat er per direct een vliegverbod komt voor vluchten uit landen in Zuid-Afrika. Het gaat om de landen Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië en Zimbabwe. Het vliegverbod gaat vandaag 26 november om 12.00 uur Nederlandse tijd in en geldt tot en met 4 december 23.59 uur.

Per direct vliegverbod zuidelijk Afrika

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn na consultatie aangepast

Het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) - nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren - is na consultatie aangepast door de bewindspersonen van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. 

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn na consultatie aangepast

Kabinetsreactie op OVV-rapport Veilige Vliegroutes

Het kabinet heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gevraagd te kijken naar de uitvoering van eerdere aanbevelingen voor het beter beheersen van de risico’s van vliegen boven conflictgebieden. Directe aanleiding hiervoor was het neerhalen van vlucht PS752 van Ukraine International Airlines in januari 2020 in Iran.

Kabinetsreactie op OVV-rapport Veilige Vliegroutes

Wijziging wet Markt en Overheid beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie

Gemeenten verhuren en exploiteren sportcomplexen soms zelf of bieden tegen betaling ligplaatsen aan in een jachthaven. Overheden mogen dit soort diensten of producten vanwege het algemeen belang onder andere aanbieden onder de kostprijs. Door een wijziging in de wet Markt en Overheid moeten zij zo’n keuze beter gaan motiveren en krijgen ondernemers hierbij meer inspraak. 

Wijziging wet Markt en Overheid beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie

Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. 

Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl