Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, presenteert minister Hugo de Jonge aankomende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda. Op basis hiervan kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goede afspraken maken met betrokken partijen, waarbij iedereen zijn eerlijke aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.

Meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

67.444 ondernemers hebben steun voor vaste lasten aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021

67.444 ondernemers hebben de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal ondernemers dat steun heeft aangevraagd in het derde kwartaal van dat jaar. Op dit moment is al €570.551.612 uitgekeerd aan 49.316 ondernemers.

67.444 ondernemers hebben steun voor vaste lasten aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021

Trefpunt ingericht in Lviv voor Nederlanders in Oekraïne

Voor Nederlanders in Oekraïne die noodhulp of consulaire bijstand nodig hebben is er een trefpunt in Lviv. Nederlanders kunnen zich in de Oekraïense stad melden voor het krijgen van een laissez-passer of een noodvisum.

Trefpunt ingericht in Lviv voor Nederlanders in Oekraïne

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl