Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 2021: veerkracht en herstel ondanks corona

2021: veerkracht en herstel ondanks corona

Corona bepaalde ook in 2021 het leven in Nederland. Veel mensen werden ziek en beperkende maatregelen bleven nodig. Ondernemers maakten zware tijden door en het kabinet gaf opnieuw veel uit aan steun- en herstelpakketten. Desondanks herstelde de Nederlandse economie zich snel. Na krimp in 2020 was er een jaar later sprake van een sterke economische groei van 5%. Mede daardoor stonden de overheidsfinanciën er eind 2021 beter voor dan verwacht. 

2021: veerkracht en herstel ondanks corona

De resultaten van een jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Wat heeft een jaar ontwikkelingssamenwerking opgeleverd? Op Verantwoordingsdag laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zien wat er is uitgegeven, gedaan en bereikt per thema en per focusland. ‘Ondanks de coronapandemie hebben we goede resultaten behaald.’

De resultaten van een jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Het Rijk in 2021: duurzamer, veilig en hybride werken

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied. In 2021 zocht het Rijk actief naar duurzame, veilige en nieuwe manieren van werken.

Het Rijk in 2021: duurzamer, veilig en hybride werken

Ministerie van JenV investeerde in 2021 in behoud van een goed functionerende rechtsstaat

Op verantwoordingsdag geeft het kabinet inzicht in waar ons belastinggeld aan is besteed. Afgelopen jaar heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het grootste deel van het geld geïnvesteerd in de thema’s georganiseerde en ondermijnende criminialiteit, toegang tot het recht en migratie en asiel. Dat zijn en blijven op dit moment de uitdagingen voor JenV om een goed functionerende rechtsstaat te behouden. Hieronder vertellen we waar het geld heen is gegaan.

Ministerie van JenV investeerde in 2021 in behoud van een goed functionerende rechtsstaat

Opleggen inburgeringsplicht onder wet 2013 hervat

DUO hervat voor 1 juni 2022 het opleggen van de inburgeringsplicht aan nieuwkomers die onder de Wet inburgering (Wi)2013 vallen. Voor inburgeraars die onder de Wet inburgering (Wi)2021 moeten inburgeren, was dat eind maart al het geval.

Opleggen inburgeringsplicht onder wet 2013 hervat

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl