Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Vanaf 2030 betalen automobilisten naar gebruik

Vanaf 2030 betalen automobilisten naar gebruik

Vanaf 2030 betalen autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. 

Vanaf 2030 betalen automobilisten naar gebruik

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld

Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. 

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is €284,2 miljoen gereserveerd. 

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In april werd dr. Joyce Sylvester reeds als voorzitter van deze commissie benoemd. Met de benoeming van de overige leden is de staatscommissie nu compleet. 

Benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

€ 4,1 miljard toegekend aan duurzame projecten

Ruim 3.800 aanvragen voor de SDE++, de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt, zijn goedgekeurd voor de openstellingsronde 2021. In totaal krijgen deze projecten maximaal € 4,1 miljard. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd. 

€ 4,1 miljard toegekend aan duurzame projecten

Nieuwe Energiewet wordt fundament van de energietransitie

De nieuwe Energiewet wordt het wettelijke fundament van de energietransitie. Deze wet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 en biedt een toekomstbestendig wetgevingskader voor de veranderende elektriciteits- en gasmarkt en energiesysteem. 

Nieuwe Energiewet wordt fundament van de energietransitie

Meer ambitie op MVO, energietransitie en diversiteit in nieuwe visie deelnemingenbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de energietransitie zijn belangrijke speerpunten van de vandaag gepresenteerde Nota Deelnemingenbeleid. In deze nota zet minister Kaag van Financiën de koers en visie uit ten aanzien van de deelnemingen van de staat die belangrijk zijn voor de borging van het publieke belang.

Meer ambitie op MVO, energietransitie en diversiteit in nieuwe visie deelnemingenbeleid

Minister Staghouwer: totaal € 444 miljoen voor aanpassing visserijvloten

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zet vol in op aanpassing van de vissersvloot die kleiner, diverser en duurzamer moet worden. Het kabinet trekt in totaal € 444 miljoen uit voor onder andere sanering en innovaties om de noodzakelijke transitie te ondersteunen. 

Minister Staghouwer: totaal € 444 miljoen voor aanpassing visserijvloten

Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit

Het kabinet versterkt de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De komende jaren maakt minister Weerwind voor Rechtsbescherming hiervoor extra geld vrij oplopend naar een bedrag van 61 miljoen euro structureel per jaar. 

Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit

Nieuwe strafrechtelijke positie opsporingsambtenaar

In het Wetboek van Strafrecht komt, met ingang van 1 juli, een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk letsel of de dood tot gevolg. 

Nieuwe strafrechtelijke positie opsporingsambtenaar

Binnen drie dagen overgaan tot ontruiming bij verdenking van kraken

Op 1 juli 2022 treedt de Wet handhaving kraakverbod in werking. Met deze wet wordt de periode tussen aankondiging en daadwerkelijke ontruiming van een gekraakt pand verkort. In plaats van een wachttijd die maximaal tot acht weken kan oplopen, kan er dan binnen drie dagen worden ontruimd.

Binnen drie dagen overgaan tot ontruiming bij verdenking van kraken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl