Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

Het gebruik van persoonsgegevens om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Het wetsvoorstel om het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar te stellen is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

Verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring

Reclames voor online kansspelen worden verder beperkt. Zo mogen aanbieders van risicovolle online kansspelen per 1 januari 2023 geen ongerichte reclame meer maken voor hun gokaanbod. Dit geldt ook voor sponsoring. Per 1 januari 2025 zal alle sponsoring van onder andere programma’s, evenementen en sport niet meer toegestaan zijn. 

Verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) komt met een plan voor drastische hervormingen in de gesloten jeugdhulp. De huidige, grootschalige locaties zullen transformeren in kleinschalige, open plekken die midden in de samenleving gelegen zijn. Daarnaast wil het kabinet de beweging in gang zetten naar nul gesloten plaatsingen in 2030.

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken

Benoemingen Staatscommissie Demografische ontwikkelingen

Richard van Zwol wordt voorzitter van de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Een door het kabinet aangestelde commissie om hen te adviseren over de uitdagingen die de verwachte vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen. 

Benoemingen Staatscommissie Demografische ontwikkelingen

Verplichte minimale bedenktermijn bij abortus vervalt

Per 1 januari 2023 zal de verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen vervallen. De ministerraad heeft ingestemd met de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer.

Verplichte minimale bedenktermijn bij abortus vervalt

Voortgang implementatie Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Met deze nieuwe wet is een belangrijke stap gezet naar een opener overheid. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Woo.

Voortgang implementatie Wet open overheid

Ministerie EZK geeft wekelijkse updates gassituatie

Vanaf 8 juli 2022 deelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat iedere week een update over de stand van zaken van het gasverbruik en -opslagen in Nederland. 

Ministerie EZK geeft wekelijkse updates gassituatie

Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen

Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. 

Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen

Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap hier naartoe vragen minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies aan een onafhankelijke commissie.

Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens.

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Kabinet investeert in strategische positie industrie en verduurzaming

Nederland wil internationaal vooroplopen in verduurzaming van de industrie en daarmee onze economie versterken. Het kabinet wil ook dat de Nederlandse technologische én traditionele (maak) industrie een grote rol van betekenis blijft spelen in wereldwijde, cruciale productieketens, zoals microchips. 

Kabinet investeert in strategische positie industrie en verduurzaming

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl