Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

Het kabinet omarmt de denklijnen en aanbevelingen uit het rapport ‘Wat wel kan – uit de impasse en een aanzet voor perspectief’ van de heer Remkes. Een eerste reactie van het kabinet op het rapport is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief mkb

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. 

Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief mkb

300 miljoen euro extra voor onderzoek naar aanpak obesitas, dementie en kanker

De komende drie jaar trekt het kabinet 300 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar de aanpak van drie volksziektes: dementie, obesitas en kanker. Het geld wordt ingezet om de drie ziektes aan te pakken, maar ook om leefstijl en leefomgeving te bevorderen. Veel van deze ziektes hangen immers samen met een gezonde leefstijl en leefomgeving. 

300 miljoen euro extra voor onderzoek naar aanpak obesitas, dementie en kanker

Vanaf 2024 meeste huurwoningen onder de €1000

Het kabinet heeft de eerste contouren voor de regulering van de middenhuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De regulering moet de betaalbaarheid van huren voor middeninkomens verbeteren. Zo komt de grens van de huurprijsbescherming op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) te liggen bij 187 punten. Dat betekent dat vanaf 2024 bij het afsluiten van een nieuw huurcontract de meeste huurwoningen onder de €1000 gaan kosten. 

Vanaf 2024 meeste huurwoningen onder de €1000

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 (inmiddels naar 1 januari 2024)

Wijziging bekostigingsregeling opvang Oekraïners

De afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de kosten die gemeenten maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn nieuwe normbedragen vastgesteld.

Wijziging bekostigingsregeling opvang Oekraïners

Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners

De Europese Commissie heeft tijdens de JBZ-Raad op 14 oktober bekend gemaakt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar in ongewijzigde vorm te verlengen. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs.

Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners

Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljoen

De komende vier jaar krijgen de 56 Nederlandse Regenboogsteden jaarlijks 1,24 miljoen euro om hun lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te voeren. Dit maakte minister Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zojuist op een conferentie in Utrecht bekend. 

Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljoen

Schoner en stiller vliegen door nieuwe indeling van het luchtruim

Minder geluidshinder op de grond, minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en stikstof, en kortere en duurzamere vliegroutes waarbij minder brandstof wordt verbruikt. Dat zijn de belangrijkste doelen van de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening dat het kabinet heeft genomen.

Schoner en stiller vliegen door nieuwe indeling van het luchtruim

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl