Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne

Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne

Nederland koopt samen met Denemarken 14 Leopard-2 A4 tanks voor Oekraïne. Na revisie gaan de gevechtstanks zo snel als mogelijk naar Oekraïne. Dat is waarschijnlijk in 2024.

Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne

Bezwaren en definitieve aanslagen met Box 3 inkomen uit meer dan alleen banktegoeden aangehouden tot uitspraak Hoge Raad

De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen (2021 en 2022) en het afhandelen van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aanhouden tot een nieuw arrest van de Hoge Raad. Dit geldt alleen voor aanslagen met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden, zoals inkomsten uit aandelen of vastgoed.

Bezwaren en definitieve aanslagen met Box 3 inkomen uit meer dan alleen banktegoeden aangehouden tot uitspraak Hoge Raad

Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden.

Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

Steeds minder voedselverspilling in Nederland, maar hoger tempo noodzakelijk

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. Huishoudens boeken de meeste vooruitgang. In het huidige tempo wordt het doel om voedselverspilling in 2030 te halveren niet gehaald. Om de doelstelling te halen zijn extra maatregelen nodig.

Steeds minder voedselverspilling in Nederland, maar hoger tempo noodzakelijk

Buitenlandse investeringen maken Nederland sterker, innovatiever en duurzamer

Het Invest in Holland netwerk, dat in opdracht van de overheid buitenlandse bedrijven voor Nederland aantrekt, was in 2022 betrokken bij 327 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in ons land. De focus lag op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven in Nederland die bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen.

Buitenlandse investeringen maken Nederland sterker, innovatiever en duurzamer

Instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk blijven vrijgesteld van btw

Instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk met en zonder een winstoogmerk blijven vrijgesteld van de btw. Om te voorkomen dat commerciële instellingen 21% btw verschuldigd zouden zijn, treedt er vandaag een beleidsbesluit in werking waardoor ook sociale-culturele instellingen die winst beogen de vrijstelling mogen blijven toepassen.

Instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk blijven vrijgesteld van btw

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl