Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge kondigt een langjarige aanpak voor vakantieparken aan. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen.

Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

Vanaf 1 juli aanscherping energiesparingsplicht voor bedrijven en instellingen

Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aan per 1 juli 2023. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen. De aanscherping is eerder aangekondigd en treedt per 1 juli in werking. 

Vanaf 1 juli aanscherping energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen

Advocatuur onder toezicht van onafhankelijke landelijke toezichthouder

De advocatuur komt onder toezicht van één onafhankelijke landelijke toezichthouder. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft zijn plannen voor deze landelijke toezichthouder aan de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment staat de advocatuur onder toezicht van de 11 dekens, advocaat-bestuurders van de lokale orde van advocaten.

Advocatuur onder toezicht van onafhankelijke landelijke toezichthouder

Kabinet investeert structureel ruim €136 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid

Het kabinet werkt aan de versterking van de publieke gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, met als doel beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert dit jaar € 107 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid. De komende jaren loopt dit bedrag verder op. En vanaf 2027 is voor de versterking van pandemische paraatheid jaarlijks ruim €136 miljoen beschikbaar.

Kabinet investeert structureel ruim €136 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid

Loket Volkshuisvestingsfonds open voor aanmeldingen per 1 juli

Vanaf 1 juli 2023 kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds bij het loket. Voor 2023 is - onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring - € 280 miljoen beschikbaar om in kwetsbare wijken met behulp van herstructurering de leefbaarheid te verbeteren.

Loket Volkshuisvestingsfonds open voor aanmeldingen per 1 juli

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl