Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders uitgebreid

Beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders uitgebreid

Burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders moeten hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zich zorgen te maken om hun eigen veiligheid of dat van hun partner of gezin. Daarom komt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) met aanvullende beveiligingsmaatregelen voor hun woningen. 

Beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders uitgebreid

Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht voorafgaand aan de verkiezingen overzichten van giften aan de partijen en aan de kandidaten en schulden van de partijen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verstrekken. Deze overzichten zijn vandaag openbaar gemaakt op Rijksoverheid.nl. 

Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen

Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben vandaag afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. 

Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen

Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat. Turboliquidaties kennen echter ook een risico op misbruik, vooral als er schulden achterblijven. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming neemt maatregelen voor meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en om misbruik tegen te gaan.

Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

Pas op: je nadert een schoolzone!

In de loop van 2024 krijgen automobilisten een digitale waarschuwing als ze in de buurt rijden van een schoolzone. Uit een proef blijkt namelijk dat meer dan de helft van de automobilisten zegt het gedrag aan te passen na een dergelijke waarschuwing.

Pas op: je nadert een schoolzone!

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl