Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet zet volgende stap bij balans in internationalisering onderwijs

Kabinet zet volgende stap bij balans in internationalisering onderwijs

Balans tussen de waarde van internationalisering voor ons onderwijs en anderzijds de toegankelijkheid van dat onderwijs. Met dat doel werkt minister Dijkgraaf (onderwijs) aan een wetsvoorstel, onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om die  internationalisering te beheersen en te sturen. Het kabinet zet nu de volgende stap: het wetsvoorstel is voor advisering voorgelegd aan de Onderwijsraad. 

Kabinet zet volgende stap bij balans in internationalisering onderwijs

Haalbaarheidsonderzoek bouw kerncentrales in januari van start

In januari starten de eerste technische haalbaarheidsstudies naar de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Het eerste van de drie contracten is vandaag getekend met het bedrijf KHNP uit Zuid-Korea en richt zich op de technische haalbaarheid van de bouw van 2 kerncentrales in Borssele. Binnenkort volgen de contracten met Westinghouse uit de Verenigde Staten en EDF uit Frankrijk. 

Haalbaarheidsonderzoek bouw kerncentrales in januari van start

Nederland en Zuid-Korea gaan meer samenwerken aan digitale technologieën

Nederland en Zuid-Korea hebben afgesproken gezamenlijk meer te willen gaan samenwerken aan het verder ontwikkelen van digitale technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), mobiele communicatie toepassingen (5G en 6G), quantum en digitalisering van de maakindustrie (smart industry). 

Nederland en Zuid-Korea gaan meer samenwerken aan digitale technologieën

Baangarantie voor jongeren: Rotterdams succes krijgt landelijk vervolg

Het Rotterdamse baanprogramma voor jongeren Gaan voor een Baan! krijgt een landelijk vervolg. 19 burgemeesters hebben afgesproken eenzelfde soort project, met baangarantie, in hun gemeente uit te rollen. Dat schrijft minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Kamer over het verbeteren van de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Baangarantie voor jongeren: Rotterdams succes krijgt landelijk vervolg

Windparken op de Noordzee dit najaar 3 keer stilgezet voor veilige vogeltrek

Om trekvogels zoveel mogelijk een veilige doortocht te bieden, verlagen  windparkeigenaren voortaan de snelheid van de windturbines tijdens een migratiepiek van trekvogels. Dit najaar zijn de turbines van de windparken bij Borssele drie nachten stilgezet nadat een grote vogeltrek over de Noordzee was voorspeld. 

Windparken op de Noordzee dit najaar 3 keer stilgezet voor veilige vogeltrek

€35 miljoen naar kansrijke medische-, circulaire- en biotechnologie en optica

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert in nieuw innovatief onderzoek. Er gaat €24 miljoen naar zeven projecten waarin 82 bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken aan technologische oplossingen. De partijen dragen zelf €11 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

€35 miljoen naar kansrijke medische-, circulaire- en biotechnologie en optica

Nederland draagt 10 miljoen euro bij aan de Global Concessional Financing Facility voor Armenië

Via de Global Concessional Financing Facility steunt Nederland midden-inkomenslanden die veel vluchtelingen opvangen, maar niet in aanmerking komen voor zachte leningen van ontwikkelingsbanken. Zoals Armenië, dat sinds september ruim 100 duizend inwoners uit de enclave Nagorno-Karabach opvangt.

Nederland draagt 10 miljoen euro bij aan de Global Concessional Financing Facility voor Armenië

Internetconsultatie wetsvoorstel bevorderen integriteit

Het borgen van de integriteit van decentrale bestuurders vraagt om heldere regels. Een wetsvoorstel dat daaraan een bijdrage levert, door onder meer een risicoanalyse voor een benoeming verplicht te stellen, is nu klaar voor een internetconsultatie.

Internetconsultatie wetsvoorstel bevorderen integriteit

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl