Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanloopfase van experiment gesloten coffeeshopketen van start in Breda en Tilburg

Aanloopfase van experiment gesloten coffeeshopketen van start in Breda en Tilburg

Met het bezoek van minister Kuipers en burgemeesters Depla en Weterings aan een coffeeshop in Breda is de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) officieel van start gegaan. Vanaf vandaag mogen de coffeeshops in Breda en Tilburg starten met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabis. 

Aanloopfase van experiment gesloten coffeeshopketen van start in Breda en Tilburg

5,5 procent maximale huurverhoging vrije sector vanaf 1 januari 2024

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging geldt voor woningen in de vrije sector: zelfstandige woningen, studio’s en appartementen. Het maximum geldt ook voor ligplaatsen van woonboten. Het definitieve percentage waarmee de gereguleerde huren vanaf 1 juli 2024 mogen stijgen, wordt later in december bekendgemaakt.

5,5 procent maximale huurverhoging vrije sector vanaf 1 januari 2024

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied komt ter inzage beschikbaar

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. De stukken zijn nu al te downloaden. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activiteiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoon water en gezonde natuur. 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied komt ter inzage beschikbaar

Landelijk onderzoek in rioolwater naar drugsgebruik

Om het drugsgebruik in Nederland scherper in beeld te krijgen, wordt landelijk onderzoek gedaan naar drugsresten in het rioolwater. Dit soort onderzoek wordt al lokaal incidenteel uitgevoerd in opdracht van gemeenten en als onderdeel van een breder onderzoek in verschillende Europese steden. Een landelijk goed beeld ontbreekt nog.

Landelijk onderzoek in rioolwater naar drugsgebruik

Tekorten blijven hoog: kabinet en onderwijssector zetten alle zeilen bij

Het kabinet zet alles op alles om het tekort aan leraren en schoolleiders aan te pakken. Toch blijven de tekorten ook de komende jaren hoog. Onderwijspartijen in zo’n 30 regio’s werken samen bij het werven, matchen, opleiden, professionaliseren en behouden van onderwijspersoneel. Ook moeten de kwaliteit en toegankelijkheid van de lerarenopleidingen omhoog. 

Tekorten blijven hoog: kabinet en onderwijssector zetten alle zeilen bij

Internetconsultatie over modernisering archiefwet

De Archiefwet wordt vernieuwd. Daarbij hoort ook de vernieuwing van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Op 15 december start de internetconsultatie voor het besluit en de regeling.

Internetconsultatie over modernisering archiefwet

Meer ruimte nodig voor Defensie om veiligheid te waarborgen

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert snel. De krijgsmacht moet meer dan ooit in staat zijn Nederlands grondgebied en dat van bondgenoten te verdedigen. Ter voorbereiding daarop is voor Defensie meer ruimte noodzakelijk. Die wordt in kaart gebracht via het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). 

Meer ruimte nodig voor Defensie om veiligheid te waarborgen

Drie varianten voor toekomst Nederlandse Loterij haalbaar

De afgelopen periode heeft er een verkenning plaatsgevonden naar mogelijke toekomstvarianten voor de staatdeelneming Nederlandse Loterij. Deze verkenning is een vervolg op de eerder dit jaar uitgevoerde evaluatie van het staatsaandeelhouderschap in Nederlandse Loterij. 3 van de 4 uitgewerkte toekomstvarianten zijn haalbaar.  Een besluit over de toekomst van Nederlandse Loterij is aan de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet.

Drie varianten voor toekomst Nederlandse Loterij haalbaar

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl