Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024

Op 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Het pakket bevat maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel, die de koopkracht ondersteunen en het belastingstelsel eenvoudiger maken.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024

Geen gemeentelijke maatwerkregels voor nieuwbouw, en andere aanscherpingen in het Besluit bouwwerken Leefomgeving in 2024

Per 1 januari treedt, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet in werking. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft.

Geen gemeentelijke maatwerkregels voor nieuwbouw, en andere aanscherpingen in het Besluit bouwwerken Leefomgeving in 2024

Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Hugo de Jonge, minister van BZK, informeert de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het betreft de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid MuWi-vloeren, gespoten purschuim en toegankelijk bouwen.

Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Start internetconsultatie experimenten voor het eerder signaleren van betalingsachterstanden

Verschillende instanties willen experimenteren met mogelijkheden om gemeenten beter en sneller in te lichten op het moment dat mensen betalingsachterstanden oplopen. Om dit mogelijk te maken moet de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening aangepast worden. Via een internetconsultatie kunnen mensen de komende weken reageren op dit voorstel.

Start internetconsultatie experimenten voor het eerder signaleren van betalingsachterstanden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl