Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 2023: Beter financieel resultaat, ondanks onrustige economische tijden

2023: Beter financieel resultaat, ondanks onrustige economische tijden

Het jaar 2023 was een economisch onrustig jaar door een veranderende wereld. De inflatie was hoog, de rente steeg en de economische groei in Nederland viel vrijwel stil. De oorlog in Oekraïne leidde tot torenhoge energieprijzen. Het kabinet nam extra maatregelen om stijging van de armoede in Nederland te voorkomen, zoals het prijsplafond voor energie en verhoging van het minimumloon met 10%. 

2023: Beter financieel resultaat, ondanks onrustige economische tijden

Opnieuw recordbedrag innovatie investeringen door bedrijven met WBSO-steun

Nieuwe innovatieve technologie is het antwoord op uitdagingen op terreinen als veiligheid, zorg, verduurzaming en digitalisering. Maar ook om de fors toegenomen internationale concurrentie het hoofd te bieden en Nederland economisch sterk te houden. Nederlandse bedrijven hebben in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) daar in geïnvesteerd. 

Opnieuw recordbedrag innovatie investeringen door bedrijven met WBSO-steun

32 Europese landen tekenen voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten

Tijdens het Europese IDAHOT+ Forum in Den Haag hebben vandaag 32 Europese landen een gezamenlijke verklaring ondertekend voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten. Ten opzichte van vorig jaar hebben vijf nieuwe landen ondertekend: Polen, Albanië, Spanje, Montenegro en Oekraïne.

32 Europese landen tekenen voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten

€ 30 miljoen ondersteuning mkb’ers en onderzoekers biomedische innovatie

Mkb’ers en onderzoekers krijgen € 30 miljoen ondersteuning om gezamenlijk te werken aan innovaties via de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO). Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de regeling gepubliceerd.

€ 30 miljoen ondersteuning mkb’ers en onderzoekers biomedische innovatie

Druk op asielopvang, aanpak van criminaliteit en toegang tot juridische hulp

In 2023 stond de opvang van asielzoekers weer onder zeer grote druk. Samen met gemeenten en provincies is gestart met de implementatie van de Spreidingswet om de druk van de asielopvang beter te verdelen over het land. De pilot doorstroomlocaties draagt bij aan het sneller huisvesten van vergunninghouders in gemeenten zodat die kostbare plekken in de opvang weer vrijkomen voor asielzoekers. 

Druk op asielopvang, aanpak van criminaliteit en toegang tot juridische hulp

Financieel beheer ministerie van VWS zichtbaar verbeterd

Het financieel beheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is zichtbaar verbeterd. Dat blijkt onder meer uit de goedkeurende accountantsverklaring die het ministerie, voor het eerst in 3 jaar, heeft ontvangen. 

Financieel beheer ministerie van VWS zichtbaar verbeterd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2023: aandacht voor klimaat werpt haar vruchten af

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De jaarrapportage geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering binnen het Rijk in 2023, variërend van duurzaamheid en personeelszaken tot inkoopcijfers en cyberveiligheid. 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2023: aandacht voor klimaat werpt haar vruchten af

Bestaanszekerheid en hervormingen centraal in Koninkrijksrelaties

Het verbeteren van de bestaanszekerheid voor de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en nieuwe afspraken over samenwerking bij hervormingen met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In 2023 waren dit de belangrijkste mijlpalen in de relatie tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. 

Bestaanszekerheid en hervormingen centraal in Koninkrijksrelaties

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl