Divisie Individuele Zaken (DIZ)

De Divisie Individuele Zaken (DIZ) beslist over de (over)plaatsing van gedetineerden binnen Nederland.

Contactgegevens Divisie Individuele Zaken (DIZ)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 072 56 78
Internet

Contact met DIZ
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30132
  • 2500 GC Den Haag

Taakomschrijving DIZ

DIZ zorgt ervoor dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats zijn straf of maatregel ondergaat. Dit kan in een gevangenis of een huis van bewaring zijn, of in een justitiële jeugdinrichting of zorginstelling.

DIZ neemt individuele beslissingen over:

  • gedetineerde volwassenen;
  • jeugdigen aan met jeugddetentie of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij);
  • terbeschikkinggestelden (tbs-gestelden) met bevel tot verpleging (forensische zorg);
  • vreemdelingen in vreemdelingenbewaring.

DIZ valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).