Divisie Individuele Zaken (DIZ)

De Divisie Individuele Zaken (DIZ) neemt individuele beslissingen over gedetineerden, tbs-gestelden en vreemdelingen in vreemdelingenbewaring.

Contactgegevens Divisie Individuele Zaken (DIZ)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(088) 072 56 78
Internet
Divisie Individuele Zaken (DIZ)
Contact met DIZ
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30132
  • 2500 GC Den Haag

Taakomschrijving DIZ

DIZ beslist over de vrijheden die een justitiabele (veroordeelde) krijgt in het belang van zijn behandeling of re-integratie. DIZ bewaakt de termijnen van opgelegde maatregelen en behandelt bezwaren en beroepen. Daarnaast is DIZ verantwoordelijk voor de inzet en benutting van de capaciteit van de inrichtingen van DJI.

DIZ neemt individuele beslissingen over:

  • gedetineerde volwassenen;
  • jeugdigen met jeugddetentie of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij);
  • terbeschikkinggestelden (tbs-gestelden) met bevel tot verpleging (justitiabelen in forensische zorg);
  • vreemdelingen in vreemdelingenbewaring.

DIZ valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Divisie Individuele Zaken (DIZ)