Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit zorgt voor de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdautoriteit

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 68 88
E-mailadres
info@jeugdautoriteit.nl
Internet

Contact met de Jeugdautoriteit

Taakomschrijving Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit zorgt voor de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Jeugdautoriteit:

  • bemiddelt bij de inkoop van jeugdhulp;
  • kan gemeenten en jeugdhulpaanbieders ondersteunen als zij ergens niet uitkomen;
  • geeft onder bepaalde voorwaarden financiële steun aan jeugdhulpaanbieders met de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.