Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Contactgegevens ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 64 26
Internet
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Contactformulier Rijksoverheid.nl
Openingstijden
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Bewindslieden BZK

Minister: H.M. (Hugo) de Jonge (CDA)
Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering: mw. drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen (D66)

Publieksvoorlichting Informatie Rijksoverheid

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Persvoorlichting BZK

Telefoon: (070) 426 88 88
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur
Telefoon: (070) 426 60 60 (buiten kantooruren)

Solliciteren en stages

Informatie over werken of stageplekken bij het ministerie van BZK is te vinden via Werkenvoornederland.nl.

Informatie- en Archiefdiensten

Telefoon: 06 - 46 82 60 58
Email: Informatieenarchiefdiensten@minbzk.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)