Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een platform van overheid en bedrijfsleven voor de aanpak van criminaliteit tegen bedrijven.

Contactgegevens Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
06 - 52 87 74 79

Bezoekadres

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Taakomschrijving NPC

Het NPC is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Het platform richt zich op de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is voorzitter van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in het NPC vertegenwoordigd. Daarnaast nemen organisaties deel als VNO-NCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)