Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid  (JenV) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Contactgegevens ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 370 79 11
Internet
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Contactformulier Rijksoverheid.nl

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus20301
  • 2500 EH Den Haag

Bewindslieden JenV

Minister: F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus (CDA)
Minister voor Rechtsbescherming: S. (Sander) Dekker (VVD)
 

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid, voorheen Postbus 51)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Persvoorlichting JenV

Telefoon: (070) 370 73 45

Taakomschrijving JenV

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)