Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) beantwoordt vragen van professionals over water, milieuregels, bodem en afval.

Contactgegevens Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 797 71 02 (helpdesk)
E-mailadres
informatiepuntwvl@rws.nl
Internet

Taakomschrijving Informatiepunt WVL

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Daarbij is er ook aandacht voor de leefomgeving.Het informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met vragen over water, milieuregels, bodem en afval.