Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) beantwoordt vragen van professionals over water, milieuregels, bodem en afval.

Contactgegevens Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 797 71 02 (helpdesk)
E-mailadres
informatiepuntwvl@rws.nl
Internet
Informatiepunt RWS WVL
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Informatiepunt Leefomgeving

Telefoon: 088 - 797 07 90 (09.00 tot 17.00 uur)
Email: helpdesk.iplo@rws.nl
Internet: www.iplo.nl

Taakomschrijving Informatiepunt WVL

Het informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met vragen over water, milieuregels, bodem en afval. Het is onderdeel van Rijkswaterstaat WVL. WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op de ontwikkeling en de kwaliteit van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op de leefomgeving.