Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) beantwoordt vragen van professionals over water, milieuregels, bodem en afval.

Contactgegevens Rijkswaterstaat Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 797 71 02 (helpdesk)
E-mailadres
informatiepuntwvl@rws.nl

Taakomschrijving Informatiepunt WVL

WVL werkt aan een vlot en veilig verkeer over weg en water, droge voeten en schoon en voldoende water. WVL:

  • voert belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems. Maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

Het informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met vragen over water, milieuregels, bodem en afval.