Sudan - 2015-07-23

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Sudan voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Sudanese asielzoekers.