Eritrea - 2015-07-30

In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers.

Eritrea - 2015-07-30 (PDF | 74 pagina's | 1,7 MB)