Somalië- 2016-03-31

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Zuid- en Centraal Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van  asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit deel van Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.